Organické olivové oleje

Do tejto kategórie spadajú všetky extra panenské a panenské olivové oleje, ktoré sú pod prísnym dohľadom kontrolných orgánov. Dohľad sa vykonáva nad pestovaním, ako aj spracovaním plodov olivovníkov na olivové oleje. Je odporúčané vysádzať autonómne sorty olivovníkov, ktoré sú prirodzene odolné voči miestnym škodcom. Používať sa môžu len prípravky schválené na použitie v ekologickej výrobe, pričom sa uprednostňuje udržiavanie pôdy hnojením organickými materiálmi, najlepšie kompostom. Je vyslovene zakázané používanie minerálnych dusíkatých hnojív (pesticídov). Kontrola ekologicky/organicky pestovaných olív a výroba organického olivového oleja je na ročnej báze s intenzitou kontrol minimálne 1x za rok.

Zobraziť 9 18 27